About

Cookies

Privacy matters but it can be confusing. This page explains our approach to privacy on sportplaatje and how it affects you.
Short version

We collect anonymous statistics about your visit, like which of our pages you viewed.
Some 3rd parties like Facebook and Twitter may know you visited this website, if you use their services. We can’t control them but we don’t believe this knowledge poses any threat to you.
If you sign up we take great care to keep your information safe and we’ll never share it with others without your permission.
We never share your data with 3rd parties.

These are just the key points. If you need detail, keep reading.
Measuring our visitors

We measure visitors to our website using Google Analytics.
This records what pages you view within our site, how you arrived at our site and some basic information about your computer.
All of that information is anonymous – so we don’t know who you are; just that somebody visited our site.

The information we collect from analytics helps us understand what parts of sportplaatje are doing well, how people arrive at on sportplaatje and so on.
Like most websites, we use this information to make sportplaatje better.

You can learn more about Google Analytics or opt out if you wish.
Facebook, Twitter and other social networks


These services provide social buttons and similar features which we use on sportplaatje – such as the “Like” and “Tweet” buttons.
To do so we embed code that they provide and we do not control ourselves.
To function their buttons generally know if you’re logged in; for example Facebook use this to say “x of your friends like this”.
We do not have any access to that information, nor can we control how those networks use it.

Social networks therefore could know that you’re viewing this website, if you use their services (that isn’t to say they do, but their policies may change).
As sportplaatje is remarkably inoffensive we imagine this is not a concern for most users.

Discussion comments
When you sign up, we will record your name and email address.
If you buy a photo through paypall, you leave our website and continue through the secure environment of Paypall

Emails We may send you email notifications which you have specifically requested You have the ability to opt out of any of this communication at any time.
We will never provide your personal information or email address to any third parties.

Whilst we take great care to ensure any confidential information remains protected we cannot guarantee the security of data sent over the Internet.
Of course you are responsible for keeping your password and user details confidential. Nobody at Sportplaatje will ever ask you for your password, so please don’t trust anybody asking you for it.

If you have any questions about this privacy policy or your personal data, please use the contact form.

Binnen sportplaatje.nl worden gegevens niet verwerkt op een wijze of schaal die ons conform artikel 37 van de AVG noodzaakt om een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen.
Vragen over ons privacy beleid en/of onze toepassing van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kunt u derhalve richten aan Contactgegevens: contact form

Persoonsgegevens die wij verwerken.
sportplaatje verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Gebruikersnaam
- E-mailadres
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sportplaatje.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
sportplaatje verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- sportplaatje analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
sportplaatje bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. tenzij een wettelijke verplichting een andere bewaartermijn voorschrijft.
U kunt zelf uw account als U die heeft verwijderen, of een verzoek daartoe doen, alle gegevens zullen daarmee verwijderd worden.
Delen van persoonsgegevens met derden
sportplaatje verstrekt geen gegevens aan derden.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
sportplaatje gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@sportplaatje.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. sportplaatje zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
sportplaatje wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen sportplaatje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@sportplaatje.nl

Bootstrap Darkroom Theme by Thomas Kuther.
Photography Icons by Dmitry Baranovskiy, licensed under Creative Commons 3.0.